قوانین و مقررات

SafeExchange24 1400/4/28 | SafeExchange24 10
قوانین سایت سایت safeexchange24 از ارائه خدمات به اشخاص با هویت پنهان معذور است. در صورت هرگونه تخلف از سوی کاربر اعم از استفاده از حساب های هکی,مشخص نبودن منبع پول,پولشویی ... که قصد فریب سایت safeexchange24 را دارد, سایت safeexchange24 حق خود می داند حساب کاربر را معلق و به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد واریز وجه به حساب سایت safeexchange24 توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی و درخواست کننده سفارش باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب سایت safeexchange24 باید از حساب شخص متقاضی (کاربر عضو و احراز شده در سایت) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام کاربر احراز شده در سایتsafeexchange24 باشد. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار اشخاص دیگر درصورت محرز شدن , موجب اخراج کاربر از سایت می شود و عواقب ناشی این امر بر عهده کاربر می باشد در صورت ثبت نادرست حساب گیرنده و یا عدم اطمینان از سمت گیرنده , سایت safeexchange24 هیچ گونه مسئولیتی را در این راستا نمی پذیرد. پس از اتمام خرید محصول , محل و مکان و زمان و نحوه استفاده از محصول بر عهده کاربر می باشد. خدمات وب سایت safeexchange24 مستقل از هر گروه و سازمان می باشد با ثبت نام و ثبت سفارش در سایت safeexchange24 کاربر تائید می کند که موارد فوق را مطالعه و پذیرفته است